بایگانی دسته: کنسلی و جبرانی

کلاس جبرانی

ضمن تبریک به مناسبت عید مبعث

به اطلاع می رساند که کلیه کلاسهای روز شنبه مورخ 97/01/25 تعطیل می باشد و جبرانی آن در روز جمعه مورخ 97/01/31 برگزار می شود.

گروه کودک و نوجوان

ساعت 15الی 16/30                              جمعه ساعت 8 تا 9/30

ساعت 16/45 الی 18/15                      جمعه ساعت 9/45 تا 11/15

ساعت 18/30 الی 20                             جمعه ساعت 11/30 تا 13

گروه بزرگسال

ساعت 15 الی 16/45                             جمعه ساعت 8 تا 9/45

ساعت 17 الی 18/45                             جمعه ساعت 10 تا 11/45

ساعت 19 الی 20/45                             جمعه ساعت 12 تا 13/45

جبرانی روز جمعه 96/11/27

برنامه زمانبندی کلاس های جبرانی روز جمعه مورخ 96/11/27

(مختص گروه یکشنبه و سه شنبه)

گروه کودک و نوجوان

ساعت 15الی 16/30                              جمعه ساعت 8 تا 9/30

ساعت 16/45 الی 18/15                      جمعه ساعت 9/45 تا 11/15

ساعت 18/30 الی 20                             جمعه ساعت 11/30 تا 13

گروه بزرگسال

ساعت 15 الی 16/45                             جمعه ساعت 8 تا 9/45

ساعت 17 الی 18/45                             جمعه ساعت 10 تا 11/45

ساعت 19 الی 20/45                             جمعه ساعت 12 تا 13/45