تاریخ امتحانات کوئیز گروه کودکان و نوجوانان

کوئیز گروه کودکان

      شنبه / چهارشنبه                  چهارشنبه 96/08/10

     یکشنبه / سه شنبه               سه شنبه 96/08/09

     دوشنبه / پنج شنبه                دوشنبه  96/08/08

کوئیز یک گروه REACH

        شنبه / چهارشنبه              چهار شنبه 96/08/03

       یکشنبه / سه شنبه            سه شنبه 96/08/02

     دوشنبه / پنج شنبه             دوشنبه 96/08/01

کوئیز یک گروه START/RUN/RACE

شنبه / چهارشنبه               شنبه 96/08/06

 یکشنبه / سه شنبه           یکشنبه 96/08/07

    دوشنبه / پنج شنبه             پنج شنبه 96/08/04

 

 

پرداخت اینترنتی شهریه ترم پاییز۹۶ تمدید شد

بازه دوم

پرداخت اینترنتی شهریه از شنبه ۹۶/۰۶/۲۵ ســاعت ۱۶ الی جمعــه ۹۶/۰۶/۳۱ سـاعت ۸ صبـح می باشد.لازم به ذکر است کسانی که در بازه دوم پرداخت انجام می دهند تا جمعه ۹۶/۰۶/۳۱ ســاعت ۱۴ وقت دارند روز و ســاعت خود را از طریق سایت انتخاب کنند.

خرید کتاب

زبان آموزان محترم
توزیع کتاب به صورت اینترنتی درب منزل یا محل کار شما انجام می پذیرد

لطفا جهت خرید کتاب عدد ۳ را به شماره ۱۰۰۰۰۵۵۵۱ پیامک نموده،

یا از طریق فروشگاه اینترنتی به آدرس :

www.fekramooz.ir

اقدام نمایید.

خرید اینترنتی شامل تخفیف ویژه می باشد.
آخرین مهلت خرید تا تاریخ ۹۶/۰۶/۲۴ می باشد.