زمان بندی امتحانات فاینال تابستان ۹۶

زمان امتحانات پایان ترم به شرح زیر اعلام می گردد. امتحانات راس ساعت مقرر  برگزار خواهد شد و بعد از اتمام امتحان زبان آموزان می توانند کلاس را ترک کنند. 

کلاسهای شنبه  چهارشنبه :               چهارشنبه ۲۲شهریور

کلاسهای یکشنبه سه شنبه :            سه شنبه ۲۱ شهریور

کلاسهای روزهای دوشنبه پنجشنبه :  پنج شنبه ۲۳ شهریور

اطلاعیه

تمامی کلاسهای روز شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۸ وروز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۹ تعطیل می باشد ضمنا جبرانی ندارد.