برنامه زمانی دوم پرداخت اینترنتی شهریه ترم پاییز ۹۶

بازه زمانی دوم: از ساعت ۱۶ روز شنبه ۹۶/۰۶/۲۵ لغایت ساعت ۱۲ روز شنبه ۹۶/۰۷/۱۵

زبان آموزان جهت پرداخت اینترنتی می توانند با مراجعه به سایت www.ilireg.ir در این زمان برای پرداخت شهریه خود اقدام نمایند.

پرداخت اینترنتی شهریه

جهت رفاه حال زبان آموزان پرداخت اینترنتی شهریه در دو بازه زمانی انجام می پذیرد.

بازه زمانی اول: از ۱۰ صبح روز شنبه ۹۶/۰۶/۰۴  لغایت ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۹۶/۰۶/۱۹

بازه زمانی دوم: از ساعت ۱۶ روز شنبه ۹۶/۰۶/۲۵ لغایت ساعت ۱۲ روز شنبه ۹۶/۰۷/۱۵

زبان آموز عزیز توجه داشته باشند  صرفا کسانی که در بازه زمانی اول پرداخت می کنند،  می توانند ثبت نام حفظ روز و ساعت داشته باشند

مشیت الهی بر این تعلق گرفته که بهار فرحناک زندگی را خزانی ماتمزده به انتظار بنشیند و این ، بارزترین تفسیر فلسفه آفرینش درفراخنای بی کران هستی و یگانه راز جاودانگی اوست .
سرکار خانم صفاریان ، مسئول محترم مرکز خواهران بزرگسال ،درگذشت عزیز از دست رفته را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت ،برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم