آزمون پایان‌ترم پاییز ۱۴۰۲

آزمون پایان‌ترم پاییز ۱۴۰۲ این مجموعۀ آموزشی در روزهای ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۵ آذرماه طبق جدول زمان‌بندی که در ادامه آمده است برگزار خواهد شد.

شروع ساعت آزمون از ساعت ۹:۰۰ صبح و پایان آن تا ۲۳:۰۰ همان روز است و زبان‌آموزان باید حداکثر تا ساعت ۲۱ روز آزمون اقدام به شروع آزمون نمایند؛ هر زبان‌آموز ۲ بار ( بار دوم اختیاری است) اجازه شرکت در امتحان پایان ترم را دارد.

آزمون غایبین و آزمون مجدد در روز ۲۷ آذرماه از ساعت ۹:۰۰ صبح تا ۲۳:۰۰ همان روز برگزار می‌شود، از زبان‌آموزانی که در روز آزمون غایبین شرکت می‌نمایند نمره‌ای کسر نخواهد شد و زبان‌آموزان غایب امکان آزمون مجدد در همان روز را با پرداخت وجه مربوطه دارند.

جدول زمانبندی آزمون پایان ترم تابستان 1402

آزمون پایان‌ترم تابستان ۱۴۰۲ این مجموعۀ آموزشی در روزهای ۲۴،۲۵،۲۶،۲۷ و ۲۹ شهریور ماه طبق جدول زمان‌بندی که در ادامه آمده است برگزار خواهد شد.
شروع ساعت آزمون از ساعت ۹ صبح و پایان آن تا ۲۳ همان روز است و زبان‌آموزان باید حداکثر تا ساعت ۲۱ روز آزمون اقدام به شروع آزمون نمایند؛ هر زبان‌آموز ۲ بار ( با دوم اختیاری است) اجازه شرکت در امتحان پایان ترم را دارد.
آزمون غایبین و آزمون مجددها در روز ۲۹ شهریور ماه از ساعت ۹ صبح تا ۲۳ همان روز برگزار می‌شود، از زبان‌آموزانی که در روز آزمون غایبین شرکت می‌نمایند نمره‌ای کسر نخواهد شد و زبان‌آموزان غایب امکان آزمون مجدد در همان روز را با پرداخت وجه مربوطه دارند.

راهنمای شرکت در آزمون پایان ترم بهار 1402 کودک، نوجوان و بزرگسال

آزمون پایان‌ترم بهار ۱۴۰۲ این مجموعۀ آموزشی در روزهای ۳۱ خرداد و ۳،۲،۱و ۵ تیرماه طبق جدول زمان‌بندی که در ادامه آمده است برگزار خواهد شد.
شروع ساعت آزمون از ساعت ۹ صبح و پایان آن تا ۲۳ همان روز است و زبان‌آموزان باید حداکثر تا ساعت ۲۱ روز آزمون اقدام به شروع آزمون نمایند؛ هر زبان‌آموز فقط ۲ بار اجازه شرکت در امتحان پایان ترم را دارد و شرکت در آزمون دوم منوط به پرداخت هزینه است.
آزمون غایبان برای همۀ زبان‌ها در روز دوشنبه ۵ تیرماه برگزار می‌شود، زبان‌آموزان فقط ۱ بار امکان شرکت در این آزمون را دارند و از آن‌ها نمره‌ای کسر نخواهد شد

دانلود فایل آموزشی ورود به سایت آزمون