بایگانی دسته: مناسبت ها

تعطیلی کلاسهای کانون کرمان در روز سه شنبه 21 آذرماه

با توجه به تعطیلی مدارس و دانشگاه ها درنوبت عصر مورخ 96/09/21 ، کلاسهای امروز سه شنبه کانون زبان  در شهر کرمان و ماهان تعطیل میباشند و جبرانی این کلاسها در صورت عدم اعلام تعطیلی پنجشنبه مورخ  96/09/23 از سوی ستاد بحران استان در روز پنجشنبه  23آذر ماه

ساعت اول 9:45 -8

ساعت دوم  11:45 -10

ساعت سوم   13:45 -12

برگزار خواهدشد و امتحان پایان ترم براساس برنامه سابق در روز جمعه مورخ 96/09/24  در زمانهای

ساعت اول 9:45 -8

ساعت دوم  11:45 -10

ساعت سوم   13:45 -12

برگزار خواهد شدو هرگونه تغییر احتمالی آتی ، در اطلاعیه بعدی اعلام می شود

لازم به ذکر است که ساعات فوق مربوط به گروه بزرگسال می باشد و کلاسهای گروه کودک و نوجوان طبق ساعات ذیل برگزار می شود

ساعت اول 9/30-8

ساعت دوم 11/15-9/45

ساعت سوم 13-11/30