تعطیلی

کلاس های حضوری روزهای چهارشنبه و پنج شنبه تاریخ 11 و 12 مرداد تعطیل میباشد ضمنا جبرانی های روز جمعه برگزار می گردد و زمان برگزاری کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد