آزمون اینترنتی میان ترم بزرگسالان

قابل توجه زبان آموزان عزیز گروه بزرگسال

آزمون اینترنتی میان ترم گروه بزرگسالان ترم زمستان در بازه زمانی 96/11/14 الی 96/11/21 برگزار می گردد.