اطلاعات مرکز

نام مسوول:  مهرآفرین ناصراسدی

جنسیت پذیرش: خواهران

گروه سنی پذیرش*:  کودکان، نوجوانان، بزرگسالان

زبان های آموزشی: انگلیسی

ساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه ساعت 14 تا 18

کد شهر: ۰۳۴

تلفن: ۳۲۸۱۷۸۷۰

فکس: ۳۲۸۱۷۸۷۱

نشانی: بلوار هوانیروز، هوانیروز ۸  ، زنبق ۱۲

کانال روبیکا :          https://rubika.ir/ilikermanalghadir


* گروه سنی کودکان :پایان اول ابتدایی تا پایان چهارم ابتدایی

*گروه سنی نوجوان:پایان چهارم ابتدایی تا پایان هفتم متوسطه( زبان آموزان ۱۱ تا ۱۴ سال)

*گروه سنی بزرگسال:پایان هفتم متوسطه به بالا(زبان آموزان بالای ۱۴ سال)