زمان پرداخت اینترنتی شهریه ترم پاییز 97

ازساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 4شهریور ماه 97 لغایت ساعت 16 روز یکشنبه 18 شهریور ماه 97 درگاه بانک ملی جهت پرداخت شهریه ترم تابستان 97 باز می باشد. لازم به ذکر است واریز شهریه فقط از طریق  مراجعه به سایت www.ilireg.ir  قابل قبول است.