نحوه ورورد به کلاسهای انلاین

سلام مرحله اول ازداخل پنل خود(همانجاشهریه واریز کرده اید)شماره زبان آموزی خود را بردارد.

بعد سایت www.ili.ir رازده ورود به کلاسهای انلاین براساس گروه سنی خود تاکلاس هفتم (کودک و نوجوان)   پایان هفتم به بعد (بزرگسال )  راانتخاب کرده بعد واردشوید.بعد بالا شماره زبان اموزی و پایین کدملی خودرا واردکنید.قبل از ورود برنامه ادوبی کانکت روهم نصب کنید.

هرگونه مشکل درحین کلاس تماس با 02191070008

ثبت نام ترم جدید

شروع کلاسها از 11دی ماه می باشد

اول سامانه جامع کانون زبان ایران را وارد کرده( درگوگل) بعد ورود کاربر بعد هردوکدملی رازده وارد سامانه شوید  اول گزینه پرداخت الکترونیکی دوره رازده بعد ازپرداخت شهریه گزینه ثبت نام اینترنتی راانتخاب کرده و کلاس خودرا انتخاب کنید . بعدازآن کتاب خودرا هم ازسایت خریداری کنید. و جهت دریافت کتاب به مرکزمراجعه فرمائید .

امتحان فاینال

چنانچه مردود شده اید و متقاضی شرکت درآزمون فاینال مجدد هستید دوشنبه 27اذرماه  اول هزینه آزمون 50هزار تومان راواریز نمایید بعد امتحان دهید.سایت امتحان exam.ili.ir

توجه داشته باشید شماره زبان آموزی حتما درموقع آزمون ضروری است چنانچه ندارید از داخل پنل خود همانجا شهریه داده اید بردارید.

یاداخل گوگل بزنید سامانه جامع کانون زبان ایران بعد ورود کاربر و هردوقسمت کد ملی را وارد نمایید. ازداخل پنل خود شماره زبان آموزی را بردارید.