نحوه ورورد به کلاسهای انلاین

سلام مرحله اول ازداخل پنل خود(همانجاشهریه واریز کرده اید)شماره زبان آموزی خود را بردارد.

بعد سایت www.ili.ir رازده ورود به کلاسهای انلاین براساس گروه سنی خود تاکلاس هفتم (کودک و نوجوان)   پایان هفتم به بعد (بزرگسال )  راانتخاب کرده بعد واردشوید.بعد بالا شماره زبان اموزی و پایین کدملی خودرا واردکنید.قبل از ورود برنامه ادوبی کانکت روهم نصب کنید.

هرگونه مشکل درحین کلاس تماس با 02191070008