دریافت کتاب

سلام

جهت دریافت کتاب  اول داخل سایت هزینه کتاب  راواریز نماییدو حتما تایید نهایی هم انجام دهید. واز روز دوشنبه ازساعت 12الی 18عصر به مرکز مراجعه نمایید.