بایگانی دسته: نام نویسی

زمان پرداخت شهریه در ترم بهار 97

درگاه بانک ملی از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه دوم اسفند ماه 96 لغایت ساعت 16  روز شنبه 12 اسفند ماه 96 برای پرداخت شهریه در ترم بهار 97 باز می باشد.لازم به ذکر است مرکز از دریافت هرگونه فیش بانکی معذور می باشد.