زمان پرداخت اینترنتی شهریه ترم زمستان 97

ازساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 5 آذر ماه 97 لغایت ساعت 16 روز جمعه 16 آذر ماه 97 درگاه بانک ملی جهت پرداخت شهریه ترم زمستان 97 باز می باشد. لازم به ذکر است واریز شهریه فقط از طریق  مراجعه به سایت www.ilireg.ir  قابل قبول است.