اطلاعات مرکز

نام مسوول: منصور آرین نمازی

جنسیت پذیرش: برادران

گروه سنی پذیرش*: کودکان، نوجوانان،بزرگسالان

زبان های آموزشی: انگلیسی

ساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه ساعت ۱۴:۳۰ تا ۲۰

کد شهر: ۰۳۴

تلفن:۳۲۱۱۰۵۸۹

فکس: ۳۲۱۱۰۵۸۹

نشانی: بلوار جمهوری، رو به روی راهنمایی و رانندگی

ایمیل: ba.kerman@ili.ir


* گروه سنی کودکان: پایان اول ابتدایی تا پایان چهارم ابتدایی

* گروه سنی نوجوانان: زبان آموزان ۱۱ تا ۱۴ سال ( پایان چهارم دبستان تا پایان هفتم متوسطه )

* گروه سنی بزرگسالان: زبان آموزان بالای ۱۴ سال ( پایان هفتم متوسطه به بالا )