زمان پرداخت شهریه مرحله دوم ترم زمستان

در گاه اینترنتی بانک برای پرداخت شهریه  ترم زمستان 96 از ساعت 16 روز جمعه مورخ 24 آذر ماه بازمی شود . زبان آموزان محترم می توانند بعد از پرداخت شهریه در زمانبندی اعلام شده اقدام به ثبت نام وتعیین روز وساعت نمایند

تعطیلی کلاس های کانون کرمان در روز چهارشنبه 22آذرماه

به اطلاع میرساند تمامی کلاسهای روز چهارشنبه مورخ 96/09/22 ( آزمون پایان ترم ) تعطیل می باشند و آزمون پایان ترم ،جمعه مورخ 96/09/24 طبق ساعت تشکیل کلاس  به قرار ذیل برگزار خواهد شد.

گروه کودک و نوجوانان

ساعت اول     16:30- 15

ساعت دوم    18:15- 16:45

ساعت سوم     20-18:30

گروه بزرگسال

ساعت اول     16:45- 15

ساعت دوم    18:45- 17

ساعت سوم     20:45-19

( درضمن آزمونهای روز پنجشنبه تغییر نخواهند کرد و طبق ساعت خود برگزار خواهند شد.)

تعطیلی کلاسهای کانون کرمان در روز سه شنبه 21 آذرماه

با توجه به تعطیلی مدارس و دانشگاه ها درنوبت عصر مورخ 96/09/21 ، کلاسهای امروز سه شنبه کانون زبان  در شهر کرمان و ماهان تعطیل میباشند و جبرانی این کلاسها در صورت عدم اعلام تعطیلی پنجشنبه مورخ  96/09/23 از سوی ستاد بحران استان در روز پنجشنبه  23آذر ماه

ساعت اول 9:45 -8

ساعت دوم  11:45 -10

ساعت سوم   13:45 -12

برگزار خواهدشد و امتحان پایان ترم براساس برنامه سابق در روز جمعه مورخ 96/09/24  در زمانهای

ساعت اول 9:45 -8

ساعت دوم  11:45 -10

ساعت سوم   13:45 -12

برگزار خواهد شدو هرگونه تغییر احتمالی آتی ، در اطلاعیه بعدی اعلام می شود

لازم به ذکر است که ساعات فوق مربوط به گروه بزرگسال می باشد و کلاسهای گروه کودک و نوجوان طبق ساعات ذیل برگزار می شود

ساعت اول 9/30-8

ساعت دوم 11/15-9/45

ساعت سوم 13-11/30

 

برنامه جبرانی کلاسهای تعطیل شده 12و13و14 آذر ماه

جبرانی کلاسهای تعطیل شده کانون زبان ایران شهر کرمان که بنا به ضرورت ستاد بحران استان و آموزش و پرورش تعطیل شده بودند به شرح جداول ذیل برگزار خواهند شد.

لطفا جهت دیدن تصویر در اندازه بزرگتر بر روی آن کلیک نمائید

لطفا جهت دیدن تصویر در اندازه بزرگتر بر روی آن کلیک نمائید