بایگانی دسته: آزمون ها

زمان بندی پرداخت اینترنتی شهریه ترم تابستان

بازه زمانی اول: از ۱۰ صبح روز شنبه ۹۶/۰۳/۰۶  لغایت ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۹۶/۰۳/۲۸


زبان آموزان لازم است در بازه زمانی اول پرداخت خود را انجام بدهند تا مشمول تغییر روز و ساعت نشوند.

 

بازه زمانی دوم: از ساعت ۱۴ روز پنجشنبه ۹۶/۰۴/۰۱  لغایت ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۱