مرکز نشاط

اطلاعات مرکز

نام مسوول: محبوبه صفاریان

جنسیت پذیرش: خواهران

گروه سنی پذیرش*:  بزرگسالان

زبان های آموزشی: انگلیسی

ساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه ساعت ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰

کد شهر: ۰۳۴

تلفن: ۳۲۲۳۵۶۵۳

فکس: ۳۲۲۳۶۵۸۸

نشانی: خیابان نشاط، کوچه نشاط، انتهای کوچه، سمت راست

ایمیل: se.kerman@ili.ir


* گروه سنی کودکان: پایان اول ابتدایی تا پایان چهارم ابتدایی

* گروه سنی نوجوانان: زبان آموزان ۱۱ تا ۱۴ سال ( پایان چهارم دبستان تا پایان هفتم متوسطه )

* گروه سنی بزرگسالان: زبان آموزان بالای ۱۴ سال ( پایان هفتم متوسطه به بالا )