آشنایی با دوره ( انگلیسی )

آشنایی با بخش انگلیسی – راهنمای بخش بزرگسالان

دوره آموزش انگلیسی عمومی بزرگسالان
دوره آموزش انگلیسی بخش بزرگسالان از ۱۸ سطح تشکیل شده است.این سطوح در شش مقطع، به شکل طبقه بندی شده و منسجم ارائه می‌گردند.
مواد آموزشی این دوره تماما” توسط بخش پژوهش و برنامه ریزی کانون زبان و با استفاده از متون و مطالب اصیل و جذاب تهیه و تدوین گردیده است .

مقطع پایه  (Basic)
این مقطع شامل سه سطح B1 تا B3 می باشد. این سطوح از دوره های اولیه آموزش زبان انگلیسی بوده و در طی آن آشنائی فراگیران با ارکان ساختاری زبان انگلیسی و الفاظ مورد توجه خاص قرار می گیرد.
مقطع مبتدی (Elementary)
این مقطع شامل سه سطح El1 تا El3 می باشد و در طی این دوره ها تقویت دانش واژگانی و مهارت های چهارگانه مورد توجه قرار داده می‌شود.
مقطع پیش متوسطه (Pre-Intermediate)
این مقطع شامل سه سطح Pre1 تا Pre3  می باشد.
مقطع متوسطه (Intermediate)
این مقطع شامل سه سطح Inter1 تا Inter3 می باشد.
در سطوح Pre1 تا Inter3 متون بیشتر به منظور تقویت مهارت خواندن مورد استفاده قرار می‌گیرند و زبان آموزان با زبان انگلیسی رسمی مورد استفاده در متون مکتوب آشنا می‌شوند. در این سطوح تقویت مهارت های شنیدن و صحبت کردن مورد تاکید قرار گرفته و تقویت توانایی واژگانی زبان آموزان بخش مهمی از مواد آموزشی این سطوح را تشکیل می‌دهند.
مقطع فوق متوسطه (High Intermediate)
این مقطع شامل سه سطح High1 تا High3 می باشد. سطوح High Intermediate عمدتا” به منظور تقویت دانش دستور زبانی زبان آموزان به طور کاربردی طراحی شده اند. در این مقطع آموزش مهارت نوشتن به صورت هدفمند و در سطح پیشرفته آغاز می‌گردد.
مقطع پیشرفته (Advanced)
این مقطع شامل سه سطح Ad1 تا Ad3می باشد. در این دوره ها مهارت خواندن در بالاترین شکل آن مورد توجه قرار می‌گیرد و زبان آموزان با اشکال مختلف متون از جمله متون ادبی آشنا می شوند.

شرایط ثبت نام :

  • داشتن حداقل ۱۴ سال تمام
  • همراه داشتن شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر
  • پرداخت هزینه آزمون ورودی تعیین سطح طبق اعلام مرکز آموزشی
  • شرکت در آزمون ورودی تعیین سطح
  • واریز شهریه مصوب کانون زبان ایران از طریق سامانه متمرکز کانون زبان