برنامه شرکت در آزمون آنلاین میان ترم بهار ۱۳۹۵

۱- دسترسی به سامانه : از طریق سایت   www.ilireg.ir

۲- زبان آموزان با شماره زبان آموزی وکد ملی می توانند وارد به سامانه شوند.

۳- هر زبان آموزی می تواند فقط یکبار در میان ترم شرکت نماید.

۴- شرکت در آزمون اجباری نیست و فقط به زبان آموزان توصیه می شود جهت آمادگی و آشنایی بیشتر از امتحانات پایان ترم در این آزمون شرکت نمایند و فقط این آزمون جنبه خود ارزیابی دارد.

۵- شرکت در آزمون رایگان است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.