تمدید مهلت شرکت در نظرسنجی ترم زمستان1401

تمدید «نظرسنجی و نیازسنجی از زبان‌آموزان کانون زبان ایران و والدین»
آخرین مهلت :  تا ساعت ۲۴ دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ 
لینک نظرسنجی : http://students.ili.ir
«نام کاربری» زبان‌آموزان شماره زبان‌آموزی، و رمزعبور کدملی (ده رقمی) است. لازم به ذکر است، والدین گرامی هم می‌توانند با اضافه کردن حرف A به ابتدای نام کاربری زبان‌آموز و ثبت کدملی (ده رقمی) زبان‌آموز در قسمت رمزعبور، در نظرسنجی شرکت کنند.

شرکت در این نظرسنجی و نیازسنجی، شرط لازم برای شرکت در آزمون پایان‌ترم است.

نظرسنجی و نیازسنجی از زبان آموزان و والدین

مخاطبان این نظرسنجی همه زبان‌آموزان کودک، نوجوان و بزرگسال (انگلیسی و غیرانگلیسی) و والدین زبان‌آموزان هستند.مهلت شرکت در این نظرسنجی از ۲۴ بهمن تا ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ است.
«نام کاربری» زبان‌آموزان شماره زبان‌آموزی، و رمزعبور کدملی است. لازم به ذکر است، والدین گرامی هم می‌توانند با اضافه کردن حرف A به ابتدای نام کاربری زبان‌آموز و ثبت کدملی  زبان‌آموز در قسمت رمزعبور، در نظرسنجی شرکت کنند.
گفتنی است، شرکت در این نظرسنجی و نیازسنجی، شرط لازم برای شرکت در آزمون پایان‌ترم است.