آزمون اینترنتی میان ترم بزرگسال زمستان 97

قابل توجه زبان­ آموزان عزیز

به اطلاع می­رساند کلیه زبان­ آموزان بخش بزرگسال می­توانند در آزمون اینترنتی میان­ ترم زمستان 97 شرکت نمایند. جهت شرکت در آزمون از تاریخ 97/11/13الی 97/11/21 به سایت کانون زبان مراجعه فرمائید.

www.ilireg.ir

 

آزمون اینترنتی میان ترم بزرگسال پاییز 97

قابل توجه زبان­ آموزان عزیز

به اطلاع می­رساند کلیه زبان­ آموزان بخش بزرگسال می­توانند در آزمون اینترنتی میان­ ترم پاییز 97 شرکت نمایند. جهت شرکت در آزمون از تاریخ 97/08/19الی 97/08/26 به سایت کانون زبان مراجعه فرمائید.

www.ilireg.ir

آزمون اینترنتی میان ترم بزرگسال تابستان97

قابل توجه زبان آموزان عزیز

به اطلاع می­رساند کلیه زبان آموزان بخش بزرگسال می توانند در آزمون اینترنتی میان ترم تابستان97 شرکت نمایند. جهت شرکت در آزمون از تاریخ 97/05/20الی 97/05/27به سایت کانون زبان مراجعه فرمایید.

www.ilireg.ir