شهادت امام حسن عسکری(ع)

امام حسن عسکری (ع):
کسى که پارسایى خوى او و بخشندگى طبیعت او
و بردبارى خصلت او باشد،دوستانش بسیار شوند.

امشب که زمین و آسمان می گرید
از ماتم عسگری جهان می گرید
جا دارد اگر شیعه خون گریه کند
چون مهدی صاحب الزمان می گرید.

سالروز پرپر شدن یازدهمین گل بوستان امامت و ولایت،تسلیت باد.