شیوه نامه خرید کتب آموزشی و کمک آموزشی ترم بهار 97

 

شیوه نامه خرید کتب آموزشی و کمک آموزشی ترم بهار 97

لطفاً قبل از خرید کتب در سامانه زبان آموزان به موارد زیر توجه فرمایید:

بعد از ثبت درخواست خرید کتب از طریق سامانه حتماً باید پرینت تاییدیه گرفته شود و به همراه کارت شناسایی معتبر ارائه گردد.