ثبت نام گروه سني نوجوان

*جمعه ۴ فروردین ۱۴۰۲*
ثبت‌نام اینترنتی ترم بهار
ثبت‌نام اینترنتی گروه نوجوان
زبان‌آموزان گروه نوجوان از ساعت ۸ صبح جمعه ۴ فروردین با مراجعه به سامانه جامع می‌توانند اقدام به ثبت‌نام و انتخاب کلاس مورد نظر خود نمایند
*در این روز زبان‌آموزان گروه بزرگسال امکان ورود به سامانه را ندارند*
سامانه جامع ثبت‌نام:
register.ili.ir

ثبت نام گروه سني كودك

*پنج‌شنبه ۳ فروردین ۱۴۰۲*
شروع ثبت‌نام اینترنتی ترم بهار
ثبت‌نام اینترنتی *گروه سنی کودکان*
زبان‌آموزان گروه کودک از ساعت ۸ صبح پنج‌شنبه ۳ فروردین با مراجعه به سامانه جامع می‌توانند اقدام به ثبت‌نام و انتخاب کلاس مورد نظر خود نمایند
*در این روز زبان‌آموزان گروه نوجوان و بزرگسال امکان ورود به سامانه را ندارند*
سامانه جامع ثبت‌نام:
register.ili.ir