اطلاعیه واریز شهریه دوره زمستان97

اطلاعیه واریز شهریه دوره زمستان 97
موارد قابل توجه والدين گرامي :
رعایت نکات ذیل جهت پرداخت صحیح و بدون اشکال الزامی می باشد :
1- پرداخت اینترنتی شهریه در بازه زمانی ذيل انجام می پذیرد:
از 10 صبح روزدوشنبــه 05/09/97 تا ساعت 14 روز جمعه 16/09/97
زبان آموزان میتوانند با مراجعه به سایت www.ilireg.ir جهت پرداخت شهریه خود اقدام نمایند.
2- زبان آموزاني که در بازه زماني اعلام شده نسبت به پرداخت شهريه اقدام ننمايند، امکان ثبت نام حفظ روز و ساعت را از دست خواهند داد و مي بايست در زمان ثبت نام تغيير روز و ساعت جهت ثبت نام به سايت مراجعه نمايند .
3- زبان آموزان انتقالی می بایست حتمـــا شهریه خود را پس از انتقال به مرکز مقصد و به صورت اینترنتی پرداخت نمایند.
4- پرداخت شهریه فقط به صورت اینترنتی مي باشد ( به هيچ وجه فيش بانکي و ساتنا پذيرفته نمي گردد .)
5- پرداخت اینترنتی برای تمام کارتهای بانکی 16 رقمی،که عضوشتاب میباشند میسر است. البته جهت سهولت در امر پرداخت، استفاده از کارتهای بانک ملی دارای رمز اینترنتی (رمز دوم) و کد CVV2 توصیه می گردد.
6- توجه داشته باشيد که کارت های قدیمی بانــک سپــه مجاز نمي باشد زیرا شماره کارتهای قدیمی بانک سپه 13 رقمی می باشد .
7- رمز عبور زبان آموزان کد ملی آنها می باشد .

8- درصورت کاهش مبلغ از حساب و بستانکار نشدن در برنامه ثبت نام ، در صورتیکه مبلغ شهریه تا 72 ساعت بعد به حساب ایشان مسترد نگشت ، صورتحساب ممهور به مهر بانک صادرکننده ، جهت بررسي به دفتر مديريت پاسداران تحويل گردد .
9- توجه داشته باشید که درصورت پرداخت ، شهریه مسترد نخواهد شد و زبان آموز درصـورت عدم ثبت نام در آن ترم ، در سیستم بستانکار می ماند و در ترم بعد می تواند از مبلغ بستانکاری خود برای ثبت نام استفاده نماید .
10- توجه داشته باشيد که در هنگام استفاده از پرداخت اینترنتی حتماً درکارت شتاب خود مبلغ 000/100 ریال بیشتر از مبلغ شهریه (000/100/2 ريال )داشته باشيد . زیرا درغیر اینصورت پرداخت با موفقیت صورت نمی پذیرد.
11- پرداخت اینترنتی شهریه الزاماً به معنای ثبـت نام در آن ترم نمی باشد و زبان آموزان باید در زمان تعیین شده در جدول هاي زمانبندي برای ثبت نام به سایت مراجعه نمایند .
***مراحل ثبت نام :
جهت ثبت نام لازم است پس از پرداخت و آزمون فاينال طبق جدول زمانبندي اعلام شده در تابلو اعلانات و سايت کانون ، برروی لینک ثبت نام اینترنتی کلیک نمائید و با نام کاربري خود که شماره زبان آموزی ورمز عبور که کدملي مي باشد وارد سایت شده و روز وساعت کلاسي را براساس کد زمانبندي انتخاب وثبت نام خودرا انجام دهید و پیغام” ثبت نام با موفقیت انجام شد ” را مشاهده وحتماً کارت کلاسی خود را پرینت نمایید .

کانون زبان ايران
مرکزآموزشي کودکان پاسداران

خرید محصولات آموزشی به صورت اینترنتی

خرید محصولات آموزشی به صورت اینترنتی می باشد.بدین منظور می بایست پس از آزمون فاینال و مشاهده نمره قبولی و اطمینان از قبولی فرزند خود اقدام به خرید کتاب نمایید.

به منظور تهیه کتب اصلی‚گزینه ی آموزشی را انتخاب نمایید وبرای تهیه (کتاب داستان و دفتر notebook)گزینه ی کمک آموزشی را انتخاب نمایید.(کتب کمک آموزشی باید حتما تاقبل از جلسه4 خریداری گردد )

پس از کامل شدن خرید‚کدرهگیری را دریافت نمایید ودر روز شروع کلاس 30دقیقه قبل از شروع کلاس به (بوفه ورودی درب مرکز)مراجعه نموده و با ارائه کد رهگیری محصول مورد نظر را دریافت نمایید.

نکته مهم

زبان آموزانی که سطوح زیر را در ترم تابستان گذرانیده اند و آزمون فاینال را قبول شده اند نیاز به تهیه کتاب ندارند.

این سطوح عبارتند از:

primer1-step up1-step up3-move up1-move up3

 

جدول زمانبندی ثبت نام پائیز97

                                                              ثبت نام حفظ روز و ساعت

 

توجه :زبان آموزان به شرط قبولی وپس از پرداخت شهریه دراین محدوده زمانی درصورت وجود کلاس

میتوانند درسایت روز وساعت ترم گذشته را حفظ نمایند .

 

کلیه سطوح روزهای

یکشنبه – سه شنبه

 

کلیه سطوح روزهای

شنبه – چهارشنبه

 

کلیه سطوح روزهای

دوشنبه – پنج شنبه

شروع پایان شروع پایان شروع پایان
چهارشنبه

21/06/97

ساعت11صبح

یکشنبه

25/06/97

ساعت8صبح

پنجشنبه

22/06/97

ساعت11صبح

یکشنبه

25/06/97

ساعت8صبح

جمعه

23/06/97

ساعت11صبح

شنبه

25/06/97

ساعت8صبح

 

ثبت نام تغییر روز وساعت کلیه سطوح کودکان:

زمان شروع ثبت نام

 

زمان پايان ثبت نام

 

از11  صبح

یکشنبه25/06/97

 

تا ساعت14

جمعه30/06/97

 

جلسه مشاوره باز خورد تابستان 97

  1. خانم باقری         ساعت9:00الی10:00     روز97/06/22
  2. خانم نوروزی نژاد  ساعت15:00الی16:00    روز97/06/24
  3. خانم فردانش      ساعت 9:00الی10:00     روز97/06/22
  4. خانم عارف نیا     ساعت17:30الی16:30    روز97/06/24
  5. خانم آقاجانیان    ساعت15:00الی16:00    روز97/06/21
  6. خانم صالح         ساعت9:00الی10:00      روز97/06/22
  7. خانم ابطحی      ساعت12:00الی13:00     روز97/06/22

 

 

جبرانی گروه دوشنبه -پنج شنبه مورخ 97/04/31

بسمه تعالی

قابل توجه اولیاءمحترم ؛

جلسه جبرانی کلیه کلاسهای دوشنبه –پنجشنبه روز یکشــنبه

مورخ 97/04/31طبق ساعات مقرربرگزار خواهد شد.شـایان ذکراست

این جبرانی جایگزین روزدوشنبه 97/04/18(شهادت امام صادق(ع))

میباشد.

توجه: عدم حضورزبان آموز غیبت محسوب میشود.

اطلاعیه تعطیلی یکشنبه 97/04/31

قابل توجه اولیاءگرامی ؛
مرکزآموزشی کودکان پاسداران به اطلاع می رسـاند
کلیه کلاســـهای روزیکشـنبه مورخ 97/04/31 به
جزمدرس سرکارخانم آقاجانیان ،تعطیل میباشند .لازم
به ذکراست،این کلاسها نیاز به جبرانی ندارند.

شیوه نامه ی خرید اینترنتی محصولات آموزشی کانون زبان ایران

 

  قابل توجه اولیاءگرامی؛

مرکزآمـوزشی کودکان پاسداران به اطلاع کلیه عزیزان می رساند ازترم بـهار97خـرید محصولات آموزشی به صورت اینتـرنتی می باشد بــدین منظور می بایست پـس ازآزمون فاینال ومشاهده ی نمره قبولی واطمینان ازقبولی فرزند خود اقدام به خرید کتاب نمایید.مراحل خرید به شرح ذیل می باشد:

1)مراجعه به سایت به آدرس www.ilireg.ir

2)انتخاب لینک خرید کتاب در ستون زبان آموزان

3)پذیرش شرایط وقوانین

4)انتخاب استان (تهران)

5)وارد نمودن اطلاعات زبان آموز ؛نام کاربری (شماره زبان آموزی )رمزعبور(کدملی)

6)انتخاب عبارت پرداخت ازطریق درگاه بانک ملی

7)انتخاب گزینه ی خرید کتاب

8)دراین مرحله به منظور تهیه کتب اصـلی درسی ،گزینه ی آموزشی راانتخاب نمایید وبرای تـهیه کتب کمک آموزشی ومکمـل ،گزینه ی کمـک آموزشی را انتخـاب نمـایید.   توجـه:  درصورت قبولی درفایـنال کتاب نمـایش داده شده کتـاب تـرم بعـدی  (بهار97) میباشد ودرصورت مردودی کتاب ترم فـعلی(زمستان 96) را نمـایـش میدهد.

9)پس ازانتخاب محصول (آموزشی یا کمک آموزشی )،قیمت وعنوان محـصول نمـایش داده شده وپس ازتأیید ،گزینه پرداخت اینتـرنتی را انتخاب نموده به صفحه پرداخـت وارد شوید .

10)پس از وارد نمـودن اطلاعات کارت بانکی وموفق بودن پرداخت ،کدسفارش را دریافت نماییدودرروز شروع کلاس 30دقیقه قبل از شروع کلاس به محل توزیع محصولات (بوفه ورودی درب مرکـز)مراجـعه نموده وبااارائه ی کد سفارش محصول مورد نظر رادریافت نمایید.

 نکته مهم :زبان آموزانی که سطوح زیر را درترم زمستان گذرانیده اند وآزمون فاینال را  قبول شده اند نیاز به تهیه کتاب ندارند.این سطوح عبارتنداز Primer1 –Stepup1:-Stepup3 -Moveup1 -Moveup3