مراحل و قوانین مهمانی در سایر مراکز شهرهای کشور:

  1. زبان آموزان می توانند در هر ترم، یک یا دونوبت (مجموعا 4 جلسه) در شهرهای دیگر مهمان شوند.
  2. با مرکز مقصد تماس بگیرید و از اینکه در روز مراجعه ی شما به آن شهر، سطح مربوط به شما در آنجا دایر باشد، مطلع شوید.
  3. زمان تشکیل کلاس و ادرس شهر مقصد را یادداشت کنید.
  4. جهت ثبت درخواست مهمانی (ارسال نامه مهمان به صورت اینترنتی) حضورا به مرکز مراجعه کنید یا تماس بگیرید.
  5. هزینه مهمانی هر نوبت 12/000 تومان می باشد که باید به صورت اینترنتی و قبل از مهمان شدن پرداخت شود. (برای پرداخت هزینه مهمان به سایت www.ilireg.ir قسمت پرداخت اینترنتی شهریه  سپس استان گیلان  ، ورود شماره زبان آموزی و کد ملی سپس گزینه پرداخت از درگاه بانک ملی و در آخر گزینه پرداخت مهمان)                                                                                                                نکته مهم: اگر از مهمان شدن مطمئن هستید پرداخت انجام دهید، پس از پرداخت هزینه برگشت داده نخواهد شد.
  6. حتما شماره زبان آموزی و کد ملی برای مهمان شدن در مرکز مقصد همراه داشته باشید.
  7. برای دریافت آدرس و شماره تلفن مراکز کانون زبان در سطح کشور به سایت مراجعه کنید. آدرس سایت جهت دریافت آدرس و شماره تلفن مراکز کانون زبان ایران در شهرهای دیگر: http://www.ili.ir/ قسمت منوی اصلی /  گزینه اطلاعات مراکز و سپس قسمت مراکز آموزشی