نحوه پرداخت و ثبت نام اینترنتی کانون زبان ایران

جهت دریافت شیوه نامه پرداخت اینترنتی و ثبت نام اینترنتی زبانه برنامه ثبت نام و برنامه زمانی پرداخت اینترنتی شهریه را که در زیر عکس پرچم جمهوری اسلامی درج گردیده لمس بفرمایید

توجه