✅قابل توجه زبان آموزان ووالدین گرامی:
⚠️⚠️⚠️راهنمای شرکت در آزمون پایان ترم پاییز ۱۴۰۱:
📢آزمون پایانی فقط برای سطوح بزرگسالان و نوجوانان (غیر از سطح start) می‌باشد.

قابل توجه زبان آموزان ووالدین گرامی:
⚠️⚠️⚠️راهنمای شرکت در آزمون پایان ترم پاییز ۱۴۰۱:
📢آزمون پایانی فقط برای سطوح بزرگسالان و نوجوانان (غیر از سطح start) می‌باشد.