واریز شهریه زمستان1401

واریز شهریه تا پایان اذر 1401

ادرس سایت :ili.ir

با ورود به سامانه جامع واریز شهریه را انجام دهید.

نام کاربری و رمز عبور : کدملی ( برای زبان اموزان قبل از سال 98 نام کاربری و رمز عبور شماره زبان اموزی می باشد.