زمانبندی ثبت نام ترم بهار1402

شروع واریز شهریه از 1 فروردین   1402

تا قبل از انتخاب روز و ساعت کلاس

انتخاب روز و ساعت  کلاس گروه سنی کودکان 3 فروردین

انتخاب روز و ساعت کلاس  گروه سنی نوجوانان 4 فروردین

انتخاب روز و ساعت کلاس گروه سنی بزرگسالان 5 فروردین

از تاریخ 6 فروردین تا 13 فرودین سامانه ثبت نام  برای تمامی گروه های سنی قابل دسترسی  است.
در صورتی که هر زبان آموز به هر دلیلی نتوانست ثبت نام  اینترنتی انجام دهد از تاریخ 14 تا 17 فروردین حضوری به شعبه مراجعه نمایند.

کد زمانبندی  کلاسهای گردشی واحد برادران بهار  1402

 

کد زمانبندی نام سطح ساعت روزهای تشکیل کلاس
2040155544 Step1 8:00-9:30 شنبه  چهارشنبه
2040155566 16:30-18:00
2040156180 Run2 8:00-9:30 یکشنبه سه شنبه
2040156183 14:45-16:15
2040156249 Run4 9:45-11:15 یکشنبه سه شنبه
2040156257 14:45-16:15
2040156247 Run3 8:00-9:30 یکشنبه سه شنبه
2040156260 16:30-18:00
2040156267 B2 9:45-11:15 یکشنبه سه شنبه
2040156271 16:15-17:45
2040155546 Step2 9:45-11:15 شنبه  چهارشنبه
2040155551 14:45-16:15
2040155570 El1 9:45-11:15 شنبه  چهارشنبه
2040155571 16:30-18:00
2040155601 Run3 9:45-11:15 شنبه  چهارشنبه
2040155606 14:45-16:15
2040155489 Run3 10:00-11:30 دوشنبه -پنجشنبه
2040155488 16:15-17:45
 

کد زمانبندی کلاسهای گردشی در بخش کودکان و نوجوانان و بزرگسالان

واحد خواهران دانشکده بهار 1402

 

کد زمانبندی نام سطح ساعت روزهای تشکیل کلاس
2039155498 Run3 8-9:30 شنبه – چهارشنبه
2039155501 Run3 16:15-17:45
 2039155517 Race2 9:45-11:15 شنبه – چهارشنبه
2039155519 Race2 16:15-17:45
2039155646 Run2 9:45-11:15 یکشنبه سه شنبه
2039155650 Run2 16:15-17:45
2039155676 Step2 9:45-11:15 یکشنبه سه شنبه
2039155679 Step2 16:15-17:45
2039155450 Elementary 1 9:45-11:15 شنبه – چهارشنبه
2039155451 Elementary 1 16:00-17:30

 

 

 

 

 

زمانبندی آزمون پایان ترم زمستان 1401

1هرزبانآموز تنها یکبار اجازه شرکت درامتحانپایانترم را دارد.
2
امتحانپایانترم برای زبان آموزان تمامی سطوح گروههایبزرگسالانو نوجوانانبه غیر از سطحStartدر
زبان انگلیسیو سطح (اساسیهبستان العربیه) در زبان عربیبرگزار میگردد.

3
شرکت زبان آموز درامتحانپایانترم الزامی است.
4
با توجه به اینکه ساعت23سامانه آزمون آنلاینبسته می شود، زمان شروع آزمون را تنظیم نمایند.
5
نمره ی امتحانپایانترم، پس از پاسخگویی به سؤالات اعلام می شود.
6
از جامانده های آزمون پایان ترم،در صورت شرکت در آزمون غائبین3نمره کسر خواهد شد.
7-نمره کمتر از60در پایان ترم،final failمحسوب می شود وبا نمره کلاسی محاسبه نمی گردد و نمره نهایی زبان آموز صفر منظور می گردد.
8
در صورت بروز هر مشکلی، می توانید بامرکز ارتباط و پشتیبانیشماره های91070008021تماسحاصل
فرمایید.

9
امتحانپایان ترم درچهارروز23،24،25و26اسفند1401و28اسفندآزمون غائبیناز ساعت11صبح الی23:00همان روزطبق جدول زیر برگزار می گردد.

 

زمان برگزاری آزمون تاریخ برگزاری آزمون سطوح
ساعت11:00الی23:00همان روز سه شنبه- 23 اسفند

 

Advanced  
Pre-Intermediate 1,2,3
Intermediate 1,2,3
ساعت11:00الی23:00همان روز چهارشنبه – 24 اسفند Race 1,2,3,4
Elementary 1,2,3
ساعت11:00الی23:00همان روز پنج شنبه -25 اسفند Basic 1,2,3  
High Intermediate 1,2,3
Reach 1,2,3,4
ساعت11:00الی23:00همان روز جمعه -26 اسفند Run 1,2,3,4 وکلیه زبان های غیر انگلیسی

ساعت11:00الی23:00همان روز یکشنبه- 28 اسفند آزمون غائبین

 

کد زمانبندی  کلاسهای گردشی واحد

برادران

گروه سنی کودکان،نوجوانان و بزرگسالان

زمستان 1401

 

کد زمانبندی نام سطح ساعت روزهای تشکیل کلاس
1040143662 Run2 10:00-11:30 دوشنبه  –پنجشنبه
1040143671 14:30-16:00
1040129547 B3 9:45-11:15 شنبه –چهارشنبه
1040143780 16:30-18:00
1040143782 B1 1040143782 شنبه –چهارشنبه
1040143778 8:00-9:30
1040143869 Race3 8:00-9:30 شنبه –چهارشنبه
1040143879 16:30-18:00
1040143872 start 9:45-11:15 شنبه –چهارشنبه
1040143876 14:45-16:15
1040143910 Primer2 8:00-9:30 شنبه –چهارشنبه
1040143914 16:30-18:00
1040143912 Step1 9:45-11:15 یکشنبه –سه شنبه
1040143916 14:45-16:15
1040143933 Run3 8:00-9:30 یکشنبه –سه شنبه
1040143940 14:45-16:15
1040143822 El2 9:45-11:15 شنبه –چهارشنبه
1040143824 16:30-18:00
1040143946 Run1 16:30-18:00 یکشنبه –سه شنبه
1040143938 9:45-11:15
1040143593 Run2 8:00-9:30 یکشنبه –سه شنبه
1040143588 14:45-16:15
1040143638 Primer1 8:00-9:30 یکشنبه –سه شنبه
1040143639 16:15-17:45