شروع ثبت نام دوره تابستان مرکز کودکان

کانون زبان ایران مرکز کودکان برای دوره تابستان از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ثبت نام بعمل می آورد.

مراجعین میتوانند با دردست داشتن شناسنامه همه روزه از شنبه تا چهارشنبه (به جز ایام تعطیل) از ساعت ۹:۰۰ لغایت۱۹:۰۰ به مرکز ،جهت ثبت نام مراجعه نمایند.

 

تاریخ تعیین سطح مرکز کودکان گرگان

تاریخ های تعیین سطح مرکز کودکان در ترم تابستان ۹۶ به شرح ذیل می باشد:

 

مرحله اول: روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ راس ساعت ۱۲:۴۵
مرحله دوم:روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۵ راس ساعت ۱۴:۰۰
مرحله سوم:روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ راس ساعت ۱۳:۰۰

تعطیلی ترم بهار ۹۶ و جبرانی آن

کانون زبان ایران در تاریخ سه شنبه مورخ ۹۶/۰۱/۲۲ تعطیل بوده واین تعطیلی،جبرانی ندارد.

کانون زبان ایران در تاریخ سه شنبه مورخ ۹۶/۰۲/۰۵ تعطیل بوده و جبرانی آن در روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۲/۰۶ برگزار می گردد.

بنابراین زبان آموزان شنبه و چهارشنبه در تاریخ ۹۶/۰۲/۰۶ تعطیل بوده و به جای آن زبان آموزان یکشنبه وسه شنبه در کلاس حضور می یابند.

تاریخ آزمون میان ترم ،پایان ترم وجلسه والدین مرکز کودکان در ترم بهار۹۶

تاریخ برگزاری آزمون میان ترم وفاینال 

                  آزمون فاینال              آزمون میان ترم             ایام هفته
       چهارشنبه۱۳۹۶/۰۳/۳۱       چهارشنبه۱۳۹۶/۰۲/۲۰  شنبه و چهارشنبه  
       سه شنبه۱۳۹۶/۰۳/۳۰     سه شنبه۱۳۹۶/۰۲/۱۹  یکشنبه وسه شنبه
       دوشنبه۱۳۹۶/۰۳/۲۹     دوشنبه۱۳۹۶/۰۲/۱۸  دوشنبه و پنجشنبه

تاریخ برگزاری جلسه والدین به تفکیک روز

         روز و تاریخ برگزاری جلسه والدین                                ایام هفته
                         شنبه۱۳۹۶/۰۲/۲۳                     شنبه و چهارشنبه
                        یکشنبه۱۳۹۶/۰۲/۲۴                     یکشنبه وسه شنبه
                       پنجشنبه۱۳۹۶/۰۲/۲۱                      دوشنبه وپنجشنبه