تعیین سطح بهار ۹۶

تعیین سطح ترم بهار ۹۶

متقاضیان میتوانند با به همراه داشتن کپی شناسنامه و مبلغ ۱۸/۰۰۰ تومان هزینه جهت دریافت فرم تعیین سطح به مرکز آموزشی مراجعه نمایند . 

به اطلاع می رساند آزمون تعیین سطح ترم بهار ۹۶ روز ۹۵/۱۲/۱۹ راس ساعت ۹ صبح برگزار میشود.

***قابل توجه زبان آموزان و خانواده های محترم***

 

  1.  ثبت نام حضوری  مورخ  ۹۵/۱۲/۲۱از ساعت  ۸  لغایت ۱۸ می باشد.
  2. ثبت نام زبان آموزان انتقالی و وقفه مجاز مورخ  ۹۵/۱۲/۲۲                              از ساعت ۸   لغایت ۱۸می باشد.
  3. جهت ثبت نام حضوری به همراه داشتن شماره زبان آموزی الزامی است.
  4. پس از انتخاب کلاس (اینترنتی یا حضوری) جهت دریافت کارت کلاسی به سایت کانون مراجعه نمایید . لازم به ذکر است از ورود زبان آموز بدون کارت کلاسی جلوگیری خواهد شد .

 

 

شروع ثبت نام

 

پایان ثبت

نام

 

تاریخ

۹۵/۱۲/۱۵ ۹۵/۱۲/۱۶ ۹۵/۱۲/۱۹
روز یکشنبه دوشنبه پنج شنبه
 

 

سطح

Start

Primer

Step

move

 

 

Basic

Reach

 

Pre High

Ad

 

Run

 

El

 

 

Inter

 

Race

 

کلیه

سطوح

 

ساعت

۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۸:۰۰

زمانبندی ثبت نام ترم بهار ۹۶  /   آدرس سایت :     www.ilireg.ir