شیوه نامه پرداخت اینترنتی شهریه از طریق کارتهای عضو شبکه شتاب ترم زمستان 97


قابل توجه زبان آموزان :
رعایت نکات ذیل جهت پرداخت صحیح و بدون اشکال از جانب زبان آموزان گرامی الزامی می باشد .
جهت رفاه حال زبان آموزان ، پرداخت اینترنتی شهریه در دو بازه زمانی انجام می پذیرد:
1- بازه زمانی اول: از ساعت 10 صبح روز دوشنبه 97/09/05 لغایت ساعت14روز جمعه97/09/16
2- بازه زمانی دوم: از ساعت 16روز چهارشنبه 97/09/21 لغایت ساعت 8 صبح روز سه شنبه 97/09/27
زبان آموزان جهت پرداخت اینترنتی می توانند با مراجعه به سایت www.ilireg.ir در این زمان برای پرداخت شهریه خود اقدام نمایند. ادامه خواندن شیوه نامه پرداخت اینترنتی شهریه از طریق کارتهای عضو شبکه شتاب ترم زمستان 97

شیوه نامه پرداخت اینترنتی ترم تابستان97

شیوه نامه پرداخت اینترنتی شهریه از طریق کارتهای عضو شبکه شتاب ترم تابستان 1397

 قابل توجه زبان آموزان :

رعایت نکات ذیل جهت پرداخت صحیح و بدون اشکال از جانب زبان آموزان گرامی الزامی می باشد و مراکز موارد زیر را قبل از شروع زمان پرداخت اینترنتی اطلاع رسانی نمایند :

جهت رفاه حال زبان آموزان  ، پرداخت اینترنتی شهریه در دو بازه زمانی انجام می پذیرد:

1- بازه زمانی اول: از ساعت 10 صبح روز شنبه 97/03/12  لغایت ساعت 16 روز یکشنبه 97/03/27

2- بازه زمانی دوم: از ساعت 10 صبح روز جمعه 97/04/01  لغایت ساعت 10صبح روز سه شنبه 97/04/05 ادامه خواندن شیوه نامه پرداخت اینترنتی ترم تابستان97

شیوه نامه پرداخت شهریه ترم تابستان۹۶

قابل توجه زبان آموزان :
رعایت نکات ذیل جهت پرداخت صحیح و بدون اشکال از جانب زبان آموزان گرامی الزامی می باشد و مراکز موارد زیر را قبل از شروع زمان پرداخت اینترنتی اطلاع رسانی نمایند:
ادامه خواندن شیوه نامه پرداخت شهریه ترم تابستان۹۶

ثبت نام تعیین سطح ترم تابستان ۹۶


ثبت نام آزمون تعیین سطح ترم تابستان ۹۶ ، دوره های عادی کانون زبان ایران مرکز اراک آغاز شد.
متقاضیان جهت رزرو آزمون می توانند تا تاریخ ۹۶/۰۳/۱۷با همراه داشتن شناسنامه و ۱۸۰۰۰۰ریال هزینه آزمون تعیین سطح به کانون زبان مراجعه نمایند.