ارزشیابی در دپارتمان عربی کانون زبان ایران

برای کلاس‌های حضوری و آنلاین ارزشیابی به صورت زیر می باشد:

ارزشیابی مستمر فعالیت های کلاسی ۶۵% + آزمون میان ترم ۱۵% + آزمون پایانی ۲۰% = نمره نهایی

نمره قبولی در پایان ترم حداقل ۷۰ از ۱۰۰ می باشد. به زبان‌آموزان در پایان هر ترم گواهی و پس از اتمام کل دوره مدرک رسمی کانون زبان ایران اعطاء می‌گردد.

 

روش تدریس در دپارتمان عربی کانون زبان ایران

برای یادگیری زبان عربی، توجه به چهار مهارت اصلی زبان (شنیدن، خواندن، گفتن و نوشتن) از اهمیت بالایی برخوردار است. این زبان آموز است که در کلاسهای عربی، نقش عمده فعالیت های کلاسی را بر عهده دارد و معلم فقط نقش ناظر و هدایت کننده را بر عهده دارد یعنی این زبان آموز است که باید اصطلاحات، واژگان، تعابیر، جمله های گفتگویی (دایلوگ‏ها)، متن ها و دستور زبان را در منزل مطالعه نموده و توسط لوح فشرده شنیده و با استفاده از قاموس (فرهنگ لغت) معنای کلمات نامفهوم را استخراج کرده و بکار ببرد و تا زمانی که زبان آموز به مرحله تولید زبانی با استفاده از قرار دادن خود در موقعیتهای مجازی (رستوران ـ فرودگاه ـ بیمارستان ـ فروشگاه ـ پارک و غیره) و استفاده از موضوعات یاد گرفته شده نرسد نمی‌تواند به پایدار سازی و حفظ مطالب در ذهن خود کمک کند.
زبان آموز در مرحله بعدی باید با استفاده از کتابها و لوح های فشرده کمک آموزش و داستانهای مختلف و سایتهای آموزشی عربی به گسترش دایره واژگان و اصطلاحات و ساختارهای زبانی خود بپردازد. البته نباید فراموش شود که یادگیری زبان عربی به معنای زندگی کردن و فکر کردن به این زبان و پرهیز از ترجمه فارسی به عربی در ذهن و استفاده از زبان در خارج از کلاس و در موقعیت‌های مختلف می باشد.

دپارتمان عربی کانون زبان ایران

دپارتمان عربی در سال ۱۳۶۱ با هدف آموزش زبان عربی به شیوه امروزی و برخوردار از قابلیت های کاربردی تأسیس شد که در ابتدا با رده سنی بزرگسالان در دو شاخه مکالمه و قواعد شروع به کار کرد.
سپس بخش نوجوانان عربی از سال ۱۳۹۷ با هدف آموزش مکالمه عربی نوین و کاربردی به نوجوانان تأسیس شد. برای آموزش زبان عربی به دانش آموزان که هیچ اندوخته ای از زبان عربی ندارند مجموعه ای تدارک دیده شد و برای نشان دادن نزدیکی بین دو زبان و فرهنگ ایرانی و عربی از اسم بستان العربیه استفاده شد که نشان دهنده قرابت بین بوستان سعدی در زبان فارسی و بستان العربیه به معنای باغ عربی می‌باشد.