همه‌ی نوشته‌های مسعود باقرقرا

بخشنامه جدید کانون زبان در خصوص تعطیلی مراکز آموزشی

براساس بخشنامه جدید کانون زبان ایران، به علت برودت هوا و بارش برف مراکز آموزشی کانون زبان ایران در استان هایی که آموزش و پرورش مدارس آن ها را تعطیل اعلام کرده است، در روزچهارشنبه 16 بهمن ماه و متعاقب آن در روز پنجشنبه 17 بهمن ماه تعطیل می گردد.

شایان ذکر است، این بخشنامه تنها برای این مقطع خاص تصویب شده است.