ساختار نظام آموزشی کانون زبان ايران (ILI)

ساختار نظام آموزشی کانون زبان ايران (ILI)

دوره های کودکان / نوجوانان / بزرگسالان

با تاکيد بر نحوه انتقال به دوره های بالاتر

دوره بزرگسالان  

نحوه انتقال

دوره نوجوانان  

نحوه

انتقال

دوره کودکان
                        هشتم به بعد


پنجم /ششم /هفتم ابتدایی

      دوم / سوم   چهارم ابتدایی         

Basic 1 28  

 

 

 

از طريق جدول انطباق

 

نمونه :

از رديف 27 به 32

 

Magic Time 15  

 

 

 

از طريق :

برگزاری

آزمون تعيين سطح بصورت کتبی و شفاهی

Primer1 1
Basic 2 29 Run1 16 Primer2 2
Basic 3 30 Run2 17 Step1 3
Elementary1 31 Run3 18 Step2 4
Elementary2 32 Run4 19 Step3 5
Elementary3 33 Race1 20 Step4 6
Pre-Intermediate1 34 Race2 21 Move1 7
Pre-Intermediate2 35 Race3 22 Move2 8
Pre-Intermediate3 36 Race4 23 Move3 9
Intermediate1 37 Reach1 24 Move4 10
Intermediate2 38 Reach2 25 Jump1 11
Intermediate3 39 Reach3 26 Jump2 12
High Intermediate1 40 Reach4 27 Jump3 13
High Intermediate2 41   Jump4 14
High Intermediate3 42  
Advance 1 43
Advance 2 44
Advance 3 45

 

آنچه اولیاء نوآموزان سطوح Primer1,2 باید بدانند!

نکات مهم و توصیه های ضروری مدرسان در رابطه با : سطوح آموزشی Primer 1,2

اهداف کتاب :
۱- آموزش حروف و صداها , به همراه نمونه کلماتی که با آن حروف آغاز و یا به آن ها ختم می شوند.
۲- آموزش اعداد ا تا ۱۰ به همراه شیوه نوشتن آن ها ( ا تا ۵ :Primer1 ) (6 تا ۱۰ :Primer2 )
۳- آشنایی با رنگ های آبی , قرمز, صورتی , سبز ، زرد ، در سطح Primer1 و رنگ های سیاه ، سفید ، نارنجی ، قهوه ای و ارغوانی در سطح Primer2
۴- آشنایی بایک سری جملات کاربردی درکلاس که درقالب Activity دربخش دوم هردرس گنجانده شده اند .
۵- آموزش به همراه شعر و فیلم
توضیح :
• در هردو مقطع Primer1 و Primer2 کتاب دانش آموز ( Student book و کتاب کار (Work Book ) به کارت های تصویری (Flash Cards ) و CD های صوتی مربوط به هرکتاب یکسان می باشد . درسهای شماره ا تا پایان درس ۹ در مقطع primer1 و درسهای ۱۰ تا پایان کتاب سطح Primer2 آموزش داده می شوند.
نکات مشترک دو سطح Primer1,2 :
۱-هر درس شامل دو بخش کلی می باشد .بخش اول شامل آشنایی با حروف و صدای آن ها همراه با مثال هایی مربوط به آن حروف و بخش دوم , قسمت فعالیت ها (Activity) که خود به چند بخش تقسیم شده اندکه عبارتند از :
Let’s Count , که هدف شمارش و نام اعداد را دنبال می کند ؛
Let’s Write ,که هدف نوشتن اعداد و نیزتعدادی از کلمات را باتوجه به حروفی که تا آن درس آموزش داده شده است در سطح Primer1 دنبال می کند.
Let’s Say ( با هدف آموزش رنگ ها )
Let’s Talk ( آموزش زبان روزمره که در کلاس کاربردی می باشد , در قالب مکالماتی کوتاه )
Let’s Sing (شعرهایی مربوط به مواردآموزش داده شده )
Let’s Play ( آموزش به همراه بازی )
۲- هر درس در دو جلسه آموزش داده می شود. در مقطع Primer1 در هر جلسه که قسمت اول آموزش داده می شود ، ۳ حرف انگلیسی به همراه صداهای مربوطه و ۲ مثال از آن حروف آموزش داده می شود.
۳- برای تمرین در منزل , دانش آموزان موظفند ۱۰ بار از روی حروف آموزش داده شده یا کلمات درسطحPrimer2 بنویسند. بهتر است هر شب , تمرین همراه با دیکته باشد.
۴- بخش Activity در صفحات کتاب , شامل تصاویر بوده و متن هر مورد و جمله ها در قسمت فهرست کتاب در ابتدای آن آمده است , که پیشنهاد می شود اولیاء خود به آن رجوع کرده و تمرین لازم را با زبان آموزان داشته باشند.
۵-کتاب کار (Workbook) در کلاس انجام می شود . بنابراین , نباید صفحات اول هر درس در منزل انجام شود! اما بخشی از کتاب که در کلاس به عنوان مشق شب تعیین می شود , مربوط به منزل است .
۶- استفاده از CD درسی برای مرور حروف و صدایشان هر شب به مدت ۱۰ دقیقه الزامی است .
۷- استفاده از کارت های تصویری (Flash Cards) برای مرور لغات و دیکته ی حروف ابتدایی آنها و خواندن کلمات پشت آن ها بسیار مفید و الزامی است .
۸- خمیربازی : جهت یادگیری شکل حروف , با توجه به زمانبندی کلاس در آخر وقت مورد استفاده قرار می گیرد. آوردن ۴ رنگ قرمز , آبی , سبز و صورتی کافی می باشد.
۹- مقوای رنگی : همراه داشتن یک عدد مقوای رنگی A4 (غیرروغنی )
۱۰- مداد رنگی : همراه داشتن مداد رنگی در همه جلسات (۱۲ رنگ )
۱۱- براساس کار وفعالیت کلاسی زبان آموز، دیکته های کلاسی ونیزانجام تکالیف , با توجه به نتیجه کار وی, درجلسه ۱۱ و ۲۱ ترم دوکارنامه های توصیفی که نشاندهنده وضعیت آموزشی وی ازجنبه مهارتهای مختلف زبان آموزی است ، ارائه می گردد.علاوه برجنبه های آموزشی, وضعیت رفتاری نوآموزنیزدربخش پایانی کارنامه به اطلاع ولی رسانده می شود .
۱۲-جلسه یازدهم : این جلسه مخصوص اولیاء نوآموز است , که در هر ترم به مدت ۹۰ دقیقه برگزار می گردد . شرکت به موقع در این جلسه از جنبه آشنایی و هماهنگی ونظارت بر وضعیت آموزشی نوآموز بسیار ضروری است . در این جلسه , خلاصه ای از آنچه که تاآن زمان و همچنین , در ادامه ترم آموزش داده خواهدشد,به همراه نتیجه ارزشیابی و نیزتوصیه ها و انتظارات  مدرس کلاس درباره وضعیت آموزشی و رفتاری نوآموزان ارائه می گرددوبه سئوالات اولیاءپاسخ داده می شود .
Image result for ‫انجام تکالیف مدرسه‬‎
۱۳- دفتر تمرین منزل (دفتر رابط ): دفتر تمرین هم برای انجام تمرین های منزل نوآموز است ، که در هر جلسه توسط مدرس کلاس تعیین و در جلسه بعد بررسی و کنترل می گردد و هم یک “پل ارتباطی” بین اولیاء نوآموز و مدرس در طول هر ترم است.
بنابراین،توصیه می شود اولیاء نوآموز در ابتدای هر ترم با نوشتن یک یادداشت مقدماتی در دفتر وی باب آشنایی و ارتباط با مدرس کلاس را باز کنند و از وی بخواهند از همین طریق ایشان را در جریان وضعیت درسی و رفتاری نوآموز قرار دهد تا در صورت لزوم پیگیری لازم از جنبه تشویقی و یا اقدامات دیگر انجام شود. بدنبال آن ، لازم است دفتر تمرین نوآموز هر جلسه توسط اولیاء و مدرس ملاحظه و پیامهای احتمالی بررسی و پیگیری شود . تجربه نشان داده است وجود چنین تعامل و ارتباط مستمر و فعالی ،موجب تفویت انگیزه و پیشرفت تحصیلی نوآموزخواهد شد – و از ضرورت مراجعه و صحبت حضوری و یا بوجود آمدن مسائل آموزشی در آخر ترم ، که دیگر فرصتی برای انجام اصلاخات لارم و جبران گذشته وجود ندارد ، می کاهد !
Image result for ‫توصیه های معلم کلاس‬‎
۱۴- حضور “به موقع “ ، ” با آمادگی “و “تاپایان کلاس “ نوآموز , “همکاری با مدرس در کلاس” ،” انجام دقیق وکامل تکالیف منزل “و جلوگیری اولیاء از هرگونه ”غیبت غیر ضروری ” و” وقفه تحصیلی “نوآموز, رمز موفقیت و پیشرفت روزافزون فرزندتان در کانون زبان ایران خواهد بود ؛ دست آورد بسیار مهم و ارزشمندی که مطمئنا هدف و آرزو و افتخار همگی ماست !
Image result for ‫توصیه های معلم کلاس‬‎
۱۵- فرزندانمان را از دوره کودکان کانون عادت دهیم تاروزانه ۱۵ دقیقه از وقتشان را در فضایی ساکت و آرام ، صرف تمرین و تکرار دقیق مطالب آموزشی نموده و در آینده ، با افزایش این زمان به ۳۰ دقیقه در دوره نوجوانان و ۶۰ دقیقه در دوره بزرگسالان ، موفقیت هایشان را در یادگیری ثمربخش و ماندگار زبان دوم تضمین نمایند!
Image result for ‫توصیه های معلم کلاس‬‎
۱۶– مدیریت این مرکز , با کمال تواضع و فروتنی از هرگونه اظهار نظر , انتقاد سازنده و پیشنهاد اصلاحی شما در مورد برنامه های اجرایی , آموزشی و نحوه ی برخورد همکاران بخش های مختف اداری , آموزشی وخدماتی , صمیمانه استقبال و استفاده عملی خواهد کرد.
۱۷– لطفا سئوالات و نظرات خود را درباره مدیریت مرکز ، نحوه برخورد مدرسان و کارکنان بخش اجرایی را بصورت حضوری یا از طریق شماره پیامک ۱۰۰۰۲۱۴۴۶۵۹۰۹۶ و یا گذاشتن یادداشت در صندوق ارتباط مستقیم ( در طبقه اول مرکز )با ما در میان بگذارید تاپیگیری های لازم ضورت گیرد.
برای کسب آخرین اخبار مرکز حتما عضو کانال نلگرام شوید:  
کانال تلگرام :   kanoon_ekbatan
کانال اینستاگرام :    kanoon_ekbatan
موفق و پیروز باشید !

اسامی نوآموزان دارای ” دفتر تمرین برگزیده ” ترم تابستان 96

ستایش عرب صاحبی اسما شیرین گوهریان پارسا نظری دوست پانیذ مفتخری محمدرضا رضایی کوروش بیات زهرا دولتی پارسا کریمی آرنیکا یعقوبی امیررضا قنبرپور سارینا مسگرزاده نگار طالبانپور بهار سعیدی بنیتا آزادی یلدا فرید منش علی ابریشم چی هستی سعیدی نژاد آرنوش شاه سیاه سارینا روحانی حسام عزیزیان داریوش مقدسی شایان مهرورزان آیلین پور علی پارمیدا تقوی پارسا مهتری نیکزاد ترکمن

اسامی نوآموزان Top Student ترم تابستان ۹۶

سطح آموزشی Primer1
آرش محمدی محمدسام نصیری طاها عادل نیا کوروش بیات ایلیا صفی محمدطاها فضل اللهی پارسا کریمی طاها محمدنبی محمدیاسین نام آوری بنتیا آزادی تینا الوندی ترنم جلالی آیلا خفایی درسا زیوری ریحانه سیف اله پور فاطمه شفیعی سارا طاهروردی پارمیدا قاسمی زینب محمدعلی رجب کیانا ملانوروزی کیانا ملکیان هستی نجیب عسل کمانی زهرا بهروزی راد ساینا ثمینی ایلیا حاجی نصری سارینا حسن زاده آرین رضا قلیان محمدرضا زارع روژان سادات مظلوم دینا صادقی امیرماهان معتمدی نژاد ریحانه یزدان پناه رایا بختیاری بیتا ملکی باران اکبری بهنود زندوکیلی تیارا اسدیان نیما اکبری بهراد بیات غزل پوررشیدی آرتین حیدری آناهیتا داوودی غزل راشدی نوژن زارع آرمین عاملی مریم قربان زاده یگانه قنبری عسل محمدزاده نیکی وطنی شایان مهرورزان عرشیا آبرود محمدرضا باقری طاها ترکمن محمدطاها عبدالهی ستاره عسگری عرشیا لطفی کوثر شادمانی نازنین زهرا عباسی آترینا بهزادی هستی طالب زاده محمدرضا رضائی ایلیا آقایی آرتین برزگر پارسا بهرامی امیرمهدی حسنی فربد حسینی رادین سعادتمندی شایان عروجی امیرمحمدتبریزی امیررضا کوهینی امیرعلی گلستانی پارسا محمدبیگی امیرعلی محمودی ماهان مکرمی یلدا فرید منش ابوالفضل نصیری پور هدیه گنج مهرشاد اسماعیلی امیررضا شاهرخی نیکزاد ترکمن آوا فضلعلی زاده مهلا اسفندیاری کیان امیرخلیلی رادین حاجی علیخانی سورنا غلامی آرتینا حقیقی امیرعرفان مجدآبادی مهسا میرشمسی نامی ولدخانی نگارتوکلی باران آنا هاشمی ملینا توکلی زاده آترین دهقانی زاده هلیا زارع آوین زمانی فاطمه علیشاهی مهرسان فراز مهرناز قوامی فاطمه محسنی حسنی یوسف زهرا ندایی نازگل نقدعلیزاده محمدحسین حمیدزاده هلیا محمودی آوا ملک ترنج سادات میرزایی دنیا نصیرزاده رنجبر سارا هادی نهال صادقی علی رحمانی معصومه سادات بنی هاشمیان امیرحسین ردائی سارینا سادات طباطبائی خورشید وطن نیلرام وکیلیان مهدیار اسماعیلی ناریر آل بویه محمدحسن جبارپور آرنیکا دولت آرش مطلبی شارمین مینائی هانیتا کیاجمالی کیمیا همای نیک فر دیانا اسکندری، الینا آقاجانپور، رها بیطرفان، آیلین پور علی، فاطمه حسینی، آیسان حمزه لو، ماهور طاهر، روژان عطایی، آرمیتا موسیوند، کیانا عرب آرشام شیخلر

سطح آموزشی Step1,3,4
طنین مهرجو ستایش عرب صاحبی نیکی دیباجی تبار کیارش اصغرزاده پرسا زارعی پارسا کریمی آرتین رفاه حسام عزیزیان داریوش مقدسی آرتین امیری علیرضا حیدری محمدحسین عبدی غزل پاشایی نگین پورمیرزامحمدطاها عبداللهی هستی طالب زاده عرشیا آبرود محمدرضا باقری طاها ترکمن ستاره عسگری عرشیا لطفی کوثر شادمانی نازنین زهرا عباسی آترینا بهزادی آذین جوکار تارا سیدی بردیا طلوعی آرتین عزمی فرزاد قربانی مانی هاشمی سارا تاجیک آتنا باقری ستاره سهیل سجاد سهیل ایلیا مقدس امیرسام فیض اللهی آرمین اروجی هستی قمری دیانا رسایی آرین هدایت ستایش افضلی دینا روان بد سما شریفیان درسا مدرس پرهام معنوی نازنین زهرا تهمتن پارمیس علی خانی ماهان شنگی محمدطاها علی یاری شادمهر کشت پور پریا لطفی راستین نژاد حسینی آرنیکا یعقوبی پانیذ مفتخری امیررضا امجدیان سیدصدرا پورحسینی آریا خموش امیرحسین رسولان طاها عبدالخانی سارینا عشقی کسری عظیم پور ماهان قنبری شمیم گلشن محمدیاسین سلطانی فاطمه قربانی آلا کرمی آراد امین زاده آرمیتا رحیمیان ترانه توکلی پارسا دادو ساتیار عبدنژاد آرین دوست علی محمدامین رحیمی
عسل دولتی، زهرا زحمت کش، محدثه سجادی، ملینا کاظمی، کیانا منصف، هانا نادری، ویانا نصر الله بیگی، آناهیتا قاسم خانی، کیمیا آقاجانی، سارینا مسکرزاده، آیلا لطفی، باران شجاعی، طناز ناعبیان، دیبا محرن خانی، پانیذ هادی پور

سطح آموزشیMove1,2,3,4

سارا امجدی بهامین شفقی شیدا عباسی پارمیدا نظری سورنا احمدی محمدرضا هاشمی مبین طراقه محمدصدرا حاجی گل النا اتابک آذر فاطمه اوحدی هانا امیدوار نیکان رفیق نوید عبد کیانا مدنی ایلیا کاظمی علیرضا راه پیما امیررضا عسگری دانیال الله بخش آرمینا ترکاشوند کمند شفیعی پانیا زرخواه ستایش بنفشه آذین دادگر نارین دادگر پریا طالبیان تیبا طایی آرنوش امیراصلانی النا رسولی ثنا شهسواری مانیا غلامی زهرا موسوی آترین وایزی بردیا تابعی آرین رشوند ماندانا لهراسبی رهام دخیلی، نیکی صالحی، ایلیار عبدالله پور، نیکا نصر عابد، مهدیه دهقان، سینا محمد زاده، آیسان اسکندر زاده زهرا عباسی، امیر محمد عبدالله زاده، ثمین توکلی
آرش آصفی، اسما شیرین گوهریان، سام صالحی، پارسا عظیمی، آریسا فرخ، ریحانه قاسمی، زهرا گلستانی، هلیا میار، آنوشا میار، زینب عبدی، آرش علیزاده

تجربه ۱۲ سال فعالیت فرهنگی و آموزشی مرکز اکباتان این اطمینان را به ما می دهد که اکثریت نوآموزان مرکز توانایی و شایستگی لازم برای Top Student شدن را دارند، فقط کافی است :
۱- در کلاس درس توجه و همکاری بیشتری با مدرس کلاس داشته باشند
۲- تمرینات منزل را در اولین زمان ممکن در فضایی
ساکت و آرام انجام دهند و به اندازه کافی تکرار و اشکالاتشات را از مدرس سوال کنند .
۳- اولیاء محترم ،ضمن نظارت مستمر بر انجام تکالیف منزل و گزارش کم و کیف انجام آن به مدرس کلاس از طریق دقتر تمرین ، هماهنگی های لازم را با مدرس داشته باشند و در جلسه مشاوره اولیا هر ترم شرکت فعالانه داشته باشند و البته : موفقیتهای هر چند به ظاهر کوچک فرزندشان را به نحو صحیحی مورد تقدیر و تشویق عاطفی،لفظی و مادی قرار دهند !

روز و تاریخ شروع و پایان ترم پاییز ۹۶

 

روز کلاس

 

شروع ترم

 

پایان ترم

 

 

شنبه – چهارشنبه

 

 

چهارشنبه

۹۶/۰۷/۰۵

 

چهارشنبه

۹۶/۰۹/۲۲

 

یکشنبه – سه شنبه

 

 

سه شنبه

۹۶/۰۷/۰۴

 

سه شنبه

۹۶/۰۹/۲۱

 

دوشنبه – پنجشنبه

 

 

پنجشنبه

۹۶/۰۷/۰۶

 

پنجشنبه

۹۶/۰۹/۲۳

راههای ارتباطی مرکز:

Tel:

۴۴۶۵۹۰۹۶

( شنبه یکشنبه سه شنبه چهارشنبه ساعت ۱۴:۳۰ الی ۲۰:۰۰ )

(دوشنبه : ساعت ۱۶:۰۰ الی  ۲۰:۰۰ و پنجشنبه : ساعت ۹:۳۰ الی ۱۳:۳۰)

Telegram: 

 Kanoon_ekbatan

Instagram:

Kanoon_ekbatan

SMS:

۱۰۰۰۲۱۴۴۶۵۹۰۹۶

افتخار افرینی زبان آموزان کانون زبان ایران در آزمون سراسری سال ۹۶

افتخارآفرینی زبان آموزان کانون زبان ایران در آزمون سراسری سال 1396

ضمن عرض تبریک و تهنیت به این عزیزان و خانواده های محترم شان و همچنین ،”خانواده کانون زبان ایران” بخاطر کسب این افتخار بزرگ و ارزشمند ،امیدواریم در آینده نزدیک شاهد موفقیت تک تک نوآموزان عزیز مرکز اکباتان نیز در چنین موقعیتها و عرصه هایی باشیم ! انشاالله