بایگانی دسته: تقويم ترمي

شروع ترم بهار 1399 کانون زبان ایران از 6 اردیبهشت ماه

شروع ترم بهار 1399 کانون زبان ایران از 6 اردیبهشت ماه
براساس تقویم ترمی مراکز آموزشی کانون زبان ایران، ترمِ بهار 1399 این مجموعۀ آموزشی طبق نوشته زیر آغاز خواهد شد.
شنبه 6 اردیبهشت ماه برای کلاس‌های روزهای زوج
  یکشنبه 7 اردیبهشت ماه برای کلاس‌های روزهای فرد

دوشنبه 8 اردیبهشت ماه برای کلاس‌های دوشنبه و پنجشنبه

تقویم ترمی جدیــــد بهار 1399

شروع ترم زمستان 1398 کانون زبان ایران از 3 دی‌ماه

شروع ترم زمستان 1398 کانون زبان ایران از 3 دی‌ماه

بر اساس تقویم ترمی مراکز آموزشی کانون زبان ایران، ترم زمستان 1398 این مجموعۀ آموزشی از روز سه‌شنبه 3 دی‌ماه برای کلاس‌های روزهای فرد آغاز خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی کانون زبان ایران، بر همین اساس شروع کلاس‌های روزهای زوج از روز چهارشنبه 4 دی‌ماه و همچنین شروع کلاس‌های روزهای دوشنبه- پنجشنبه از روز پنجشنبه 5 دی‌ماه خواهد بود.

ضمناً ، تاکید می گرددجهت سهولت در تحویل کتاب،  حداکثر تا روز دوشنبه 2 دی ماه از ساعت 14 تا 20 شب جهت تحویل کتاب به کانون مراجعه فرمایید.

تقویم ترمی مراکز آموزشی کانون زبان ایران