ثبت نام اینترنتی ترم بهار ۹۶

مقطع زمان شروع زمان پایان
BASIC یکشنبه۱۵/۱۲/۹۵ ساعت۱۲

 

پنج شنبه۱۹/۱۲/۹۵ ساعت۱۸
PRE INTERMEDIATE یکشنبه۱۵/۱۲/۹۵ ساعت۱۴

 

پنج شنبه۱۹/۱۲/۹۵ ساعت۱۸
HIGH,ADVANCED یکشنبه۱۵/۱۲/۹۵ ساعت۱۶

 

پنج شنبه۱۹/۱۲/۹۵ ساعت۱۸
ELEMENTRY دوشنبه۱۶/۱۲/۹۵ ساعت۱۲

 

پنج شنبه۱۹/۱۲/۹۵ ساعت۱۸
INTERMEDIATE دوشنبه۱۶/۱۲/۹۵ ساعت۱۴ پنج شنبه۱۹/۱۲/۹۵ ساعت۱۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.