برنامه زمانبندی ثبت نام بهار۹۶

ثبت نام حفظ روز و ساعت

زبان آموزان دوشنبه -پنجشنبه از تاریخ ۹۵/۱۲/۱۰ ساعت ۱۱ صبح لغایت ۹۵/۱۲/۱۵ ساعت۸صبح

زبان آموزان یکشنبه-سه شنبه از تاریخ ۹۵/۱۲/۱۱ ساعت ۱۱ صبح لغایت ۹۵/۱۲/۱۵ ساعت۸صبح

زبان آموزان شنبه-چهارشنبه از تاریخ ۹۵/۱۲/۱۲ ساعت۱۱ صبح لغایت ۹۵/۱۲/۱۵ ساعت۸صبح

ثبت نام تغییر روز و ساعت

سطوح Basic  از تاریخ ۹۵/۱۲/۱۵ ساعت۱۲ لغایت ۹۵/۱۲/۱۹ ساعت ۱۸

سطوح Pre از تاریخ ۹۵/۱۲/۱۵ لغایت ۹۵/۱۲/۱۹ ساعت ۱۸

سطوح Hi , AD از تاریخ ۹۵/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶ لغایت ۹۵/۱۲/۱۹ ساعت ۱۸

سطوح EL از تاریخ ۹۵/۱۲/۱۶ ساعت ۱۲ لغایت ۹۵/۱۲/۱۹ ساعت ۱۸

سطوح Inter  از تاریخ ۹۵/۱۲/۱۶ ساعت ۱۴ لغایت ۹۵/۱۲/۱۹ ساعت ۱۸

جهت پرداخت شهریه به سایت کانون مراجعه نمایید.

www.ilireg.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *