شیوه نامه و زمانبندی پرداخت اینترنتی شهریه ترم زمستان 97

Image result for ‫نمونه تصاویر واریز مبلغ اینترنتی‬‎