ثبت نام ترم جدید چگونه و در چه زمانی انجام می گردد؟

پاسخ  :   آدرس سایت ثبت نام   www.register.ili.ir

واریز شهریه : معمولا از ابتدای آخرین ماه آموزشی ترم تا معمولا دو روز قبل از شروع فاینال در سایت فوق ” قسمت واریز شهریه ” انجام می گردد.

برنامه زمانبندی انتخاب کلاس اینترنتی  هرترم بصورت اطلاعیه اطلاع رسانی می گردد.

.