درباره ما ،اطلاعات مرکز

درباره ما روی لینک زیر کلیک نمایید:

https://www.ili.ir/fa/aboutus-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86

نام مسوول: مجتبی باقرزاده

جنسیت پذیرش: برادران

گروه سنی پذیرش*: نوجوانان، بزرگسالان

زبان های آموزشی: انگلیسی

ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ساعت 11الی 18:30 پنجشنبه ها از10صبح الی14

کد شهر: ۰۲۱

تلفن:   دفتر آموزش 77058382  (11 الی 18)

نشانی: تهرانپارس، بین فلکه سوم و چهارم، نبش خیابان ۲۱۲ شرقی، پلاک ۴۲۵

https://zil.ink/ilitpb


* گروه سنی نوجوانان: زبان آموزان ۱۱ تا  13سال

* گروه سنی بزرگسالان: زبان آموزان بالای 13سال(پایان هفتم)