اطلاعیه دریافت کتاب ترم بهار 1402

📌 برای خرید کتاب باید کیف پول کتاب و محصولات شارژ شود. از کیف پول دوره امکان خرید کتاب را نخواهید داشت.

📌 پس از انتخاب کتاب قیمت کتاب ها
در سبد خرید مشخص است.

📌 لطفا پس از پرداخت هزینه کتاب
مجدد وارد گزینه پرداخت الکترونیکی کتاب
و محصولات شده و ثبت نهایی خرید
را انجام دهید.

📌در مقطع نوجوان به جز سطح start هر کتاب برای دو سطح است و نیازی به خرید مجدد نمی باشد.
.