قوانین آموزشی

 

 

مختصری از مجموعه قوانین کانون زبان ایران :

——————————————————————————
کانون زبان ایران ( انجمن فرهنگی ایران و آمریکا سابق) از سال ۱۳۰۴ هجری شمسی در تهران آغاز به کار نمود. این انجمن در سال ۱۳۳۵ با راه اندازی یک مرکز آموزشی در خیابان وصال شیرازی آموزش زبان انگلیسی را آغاز نمود. از جمله فعالیت های آموزشی این انجمن در آن سال ها می توان به آموزش تخصصی زبان انگلیسی به کارکنان دولت و بازرگانان و همچنین آموزش زبان فارسی به خارجی ها نام برد.
پس از انقلاب شکوهمند اسلامی اداره این انجمن در سال ۱۳۵۸ به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واگذار شد.

 

کانون زبان ایران مرکز آموزشی بهارستان :
این مرکز در بهار ۱۳۹۰ هجری شمسی افتتاح شد. در ابتدا این مرکز فعالیت خود را در دو رده سنی نوجوانان و بزرگسالان آغاز نمود و گروه خواهران در تابستان ۱۳۹۰ به این مجموعه اضافه گردید. درحال حاضر مرکز آموزشی بهارستان فعالیت خود را در زمینه آموزش زبان انگلیسی در رده سنی بزرگسالان و نوجوانان در گروه برادران (گروه خواهران از پاییز ۱۳۹۴ از این مرکز جدا شد) ادامه می دهد.

 

 

تعداد جلسه های آموزشی :
تمامی کلاس های آموزشی گروه نوجوانان در ۲۱ جلسه ۹۰ دقیقه ای برگزار می گردد.
تعداد جلسات آموزشی گروه بزرگسال در طول یک ترم تحصیلی ۲۱ جلسه ۱۰۵ دقیقه ای بوده که ۲۰ جلسه کلاسی و جلسه آخر امتحان فاینال می باشد .
آزمون ها :
نمره قبولی زبان آموزان در نوجوانان کسب حداقل ۷۵ ازمبنای ۱۰۰ می باشد.
نظام ارزشیابی در نوجوانان بر دو بخش مستمر کلاسی که شامل دو کوئیز با ۱۰ نمره می باشد و نمره کلاسی زبان آموز از ۶۰ می باشد که مجموع آن از ۷۰ نمره می باشد به علاوه نمره آزمون کتبی پایان ترم که از ۳۰ می باشد.
نمره قبولی زبان آموزان در سطوح بزرگسال ۷۵ از ۱۰۰ می باشد مشروط بر آنکه زبان آموز در پایان ترم در آزمون کتبی حداقل نمره ۶۰ را کسب نماید .
حضور و غیاب زبان آموز :
۱- زبان آموز باید بر اساس اطلاعات مندرج در کارت خود در سطح و کلاس تعیین شده حضور یابد.
۲- اگر زبان آموز به هر دلیلی در کلاسی غیر از کلاس تعیین شده حضور یابد، غایب محسوب می شود.
۳- زبان آموز باید رأس ساعت مقرر در کلاس حاضر شود.
۴- تعجیل در خروج از کلاس برای زبان آموزان فقط با هماهنگی با مسئول دفتر و ولی زبان آموزان امکان پذیر است.
۵- حضور منظم و مستمر زبان آموزان در کلاس های آموزشی ضروری است.
۶- هر زبان آموز می تواند در طول ترم ۴ جلسه غیبت نماید. و پس از ۴ جلسه از حضور در جلسه آزمون پایان ترم محروم می گردد. اما می تواند همچنان در کلاس حضور یابد.
۷- تاخیر بیش از ۱۵ دقیقه، غیبت محسوب می گردد.
۸- هر چهارجلسه تاخیر کمتر از ۱۵ دقیقه یک جلسه غیبت محسوب خواهد شد.
توجه: هر زبان آموزی که غیبت بیش از ۴ جلسه داشته باشد حق شرکت در امتحان فاینال را نداشته و تنها می تواند در کلاس ها شرکت نماید.
شرایط مهمان :
۱- هر زبان آموز می تواند در هر ترم دو بار و حداکثر ۴ جلسه (یک نوبت چهار جلسه ای یا دو نوبت دو جلسه ای یا یک نوبت یک جلسه ای و یک نوبت سه جلسه ای ) در هر شعبه ای از شهرستان ها به عنوان زبان آموز مهمان در کلاس ها شرکت نماید.
۲- زبان آموزباید به صورت حضوری وحداقل یک جلسه قبل ازعزیمت به شعبه مقصد نسبت به دریافت فرم میهمان اقدام نماید.
۳- زبان آموز قبل از اقدام برای دریافت فرم مهمان باید خود با شعبه مقصد هماهنگی های لازم را جهت جلوگیری از هرگونه مشکلی بعمل آورد.
۴- هزینه مهمان شدن در شعبه مقصد از زبان آموز دریافت می گردد.

شرایط انتقال :
۱- زبان آموز مجاز است که در صورت تمایل بعد از گذراندن یک ترم در یک مرکز آموزشی ، با اجازه مرکز مبدا و بر اساس امکانات مرکز مقصد در آن مرکز ادامه تحصیل دهد.
۲- انتقال بین مراکز درون شهری در فاصله زمانی بین دو ترم با پرداخت هزینه انتقال در مرکز مقصد حداکثر تا قبل از جلسه دوم و بر اساس امکانات موجود امکان پذیر است.
۳- انتقال از شهری به شهر دیگر تا قبل از جلسه دهم با پرداخت هزینه انتقال در مرکز مقصد و بر اساس امکانات موجود امکان پذیر است.
۴- هزینه انتقال طبق آئین نامه در شعبه مقصد دریافت می گردد.

مرخصی یا وقفه تحصیلی :
الف – وقفه مجاز:
* مرخصی یا وقفه تحصیلی در بخش بزرگسالان تا قبل از سطح EL 3 امکان پذیرنمی باشد و زبان آموزان بعد از قبولی در سطح فوق می توانند از یک ترم مرخصی در هر مقطع استفاده نمایند.(البته به شرط قبولی در سطح فعلی و عدم ثبت نام در کلاس سطح بعدی خود)
* زبان آموزان بزرگسال در هر مقطع مجاز خواهند بود یک ترم وقفه تحصیلی داشته باشند.( بین دو مقطع )
* زبان آموزانی که از مرخصی استفاده می نمایند باید برای ثبت نام دوره بعد به صورت حضوری به دفتر مرکز آموزشی خود مراجعه نمایند.
* در صورتی که زبان آموزان در بین دو مقطع از وقفه مجاز خود استفاده ننمایند، مجاز نخواهند بود درطول تحصیل در بین سطوح مقطع بعدی از وقفه تحصیلی استفاده نمایند. به عبارت دیگر وقفه تحصیلی قابل ذخیره نیست.
* زبان آموزان نوجوان فقط در پایان مقاطع Run4 و Race4 می توانند از مرخصی استفاده نمایند. (البته به شرط قبولی در سطح فعلی و عدم ثبت نام در سطح بعدی خود)
* همچنین برای ثبت نام دوره بعد این زبان آموزان ، ایشان باید به صورت حضوری به دفتر مرکز آموزشی خود مراجعه نمایند.

ب – وقفه غیر مجاز :
* ایجاد هر گونه وقفه تحصیلی که مغایر با موارد پیش بینی شده ذکر شده در قسمت بالا باشد وقفه تحصیلی غیر مجاز یا ترک تحصیل تلقی می شود. لذا شرایط ادامه تحصیل این دسته از زبان آموزان ملزم به گذشت یک ترم تحصیلی در کانون زبان و شرکت مجدد در آزمون ورودی می باشد.
* در صورتی که زبان آموزان در بین دو مقطع از وقفه مجاز خود استفاده ننمایند، مجاز نخواهند بود در طول تحصیل در بین سطوح مقطع بعدی از وقفه تحصیلی استفاده نمایند. به عبارت دیگر وقفه تحصیلی قابل ذخیره نیست.
* زبان اموزان گروه نوجوان تا پایان Run4 به شرط قبولی مجاز به وقفه تحصیلی نمی باشند.
مقررات انضباطی :
۱– رعایت ادب و احترام نسبت به مسئول مرکز آموزشی، کارکنان و مدرسان
۲– لباس زبان آموزان باید از نظر شکل ظاهری متناسب با شئونات یک مرکز آموزشی دولتی باشد.
۳– رعایت نظم و انضباط در کلاس
۴– عدم استفاده از وسایل الکترونیکی (موبایل، تبلت و …) توسط زبان آموزان در طول جلسه کلاس
۵– رعایت حسن رفتار با سایر زبان آموزان
۶– همراه داشتن کارت کلاسی در طول دوره آموزشی توسط زبان آموزان
انتقال زبان آموز به رده سنی بزرگسال :
با توجه به امکانات مرکز و طبق قوانین آموزشی کانون زبان ، زبان آموزانی که پایه هفتم را به اتمام رسانده اند می توانند به رده سنی بزرگسالان منتقل شوند.
زبان آموزانی که شرایط سنی آنها ۱۴ سال به بالا می باشد و زبان آموز هر یک از سطوح زیر هستند به شرط قبولی در سطح خود می توانند طبق قوانین کانون زبان ایران به رده سنی بزرگسال انتقال یابند.
Race 2 ……….. انتقال به سطح …………. Basic 2
Race 4 ……….. انتقال به سطح …………. Basic 3
Reach 2 ……..… انتقال به سطح …………. Elementary 1
Reach 4 …..…… انتقال به سطح …………. Elementary 2
شرایط انصراف از تحصیل :
چنانچه زبان آموزی پس از ثبت نام در کلاسهای کانون زبان از ادامه تحصیل منصرف شود، باید در کلاس ثبت نام شده خود شرکت نماید چرا که شهریه واریزی تحت هیچ شرایطی عودت داده نخواهد شد.
شهریه زبان آموز انصرافی که ثبت کلاس ننموده اند غیرقابل برگشت بوده و به صورت مبلغ بستانکاری در حساب نامبرده جهت ثبت نام در ترم های آتی منظور می گردد.
اطلاعیه تعطیلات :
بخشنامه
به گزارش روابط عمومی کانون زبان ایران، براساس بخشنامه کانون زبان ایران پیرامون تعطیلات پیش بینی نشده، مقرر شدهرگاه ادارات دولتی از سوی دولت و یا استانداری ها تعطیل اعلام گردید، مراکز کانون زبان ایران نیز تعطیل خواهند بود و در غیر این صورت کلاس های کانون زبان دایر است و زبان آموزان درصورت تمایل می توانند از غیبت های مجاز خود استفاده نمایند.بنابراین تعطیلی مدارس و یا موارد دیگر اضافه بر تقویم آموزشی کانون زبان منجر به تعطیلی مراکز کانون نخواهد شد.
قابل توجه اینکه در تعطیلات رسمی ، کلیه شعب کانون زبان ایران تعطیل می باشد.

با تشکر – دفتر آموزش