بایگانی دسته: سایر نوشته ها

راه اندازی سامانه ی صدورمدارک زبان آموزان کانون زبان ایران

زبان آموزان کانون زبان از این پس می توانند بدون مراجعه به مراکز آموزشی از طریق سایت    www.ilireg.ir  اقدام به ثبت درخواست خود نمایند.

پس از ثبت درخواست و طی ۱۵ روز کاری مدارک زبان آموزان صادر و ارسال می گردد.