+ راهنمای تصویری ثبت نام (انتخاب روز و ساعت کلاس)

زبان آموزانی که پرداخت اینترنتی خود را با موفقیت انجام داده اند  میتوانند  طبق جدول زمانبندی اعلام شده  برای ثبت نام اقدام نمایند .بت کلیک بر روی صفحه وارد خواهید شد .

با کلیک بر روی صفحه بالا وارد شوید .