* اطلاعات مرکز

نام مسوول: محمودرحیمی کمساری

جنسیت پذیرش: برادران

گروه سنی پذیرش*:  بزرگسالان

زبان های آموزشی: انگلیسی

ساعت کاری: ۱۱  الی ۲۰

کد شهر: ۰۲۱

تلفن: ۴۴۰۶۳۵۴۵، ۴۴۰۶۳۵۰۹

فکس: ۴۴۰۶۳۵۱۲

نشانی:  خیابان آیت الله کاشانی، نبش وفا آذر، پلاک ۳۴

ایمیل: sa.tehran@ili.ir


* گروه سنی کودکان: پایان اول ابتدایی تا پایان چهارم ابتدایی

* گروه سنی نوجوانان: زبان آموزان ۱۱ تا ۱۴ سال ( پایان چهارم دبستان تا پایان هفتم متوسطه )

* گروه سنی بزرگسالان: زبان آموزان بالای ۱۴ سال ( پایان هفتم متوسطه به بالا )