اطلاعات مرکز

نام مسوول: طاهره السادات فاطمی

جنسیت پذیرش: برادران، خواهران

گروه سنی پذیرش*: نوجوانان،بزرگسالان

زبان های آموزشی: انگلیسی

ساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 تا ۲۰

کد شهر: ۰۳۴

تلفن: ۴۲۲۸۲۶۹۷

فکس: ۴۲۲۸۲۶۹۴

نشانی: خیابان رازی، رو به روی اورژانس آیت الله کاشانی

ایمیل: ba.kerman@ili.ir


* گروه سنی کودکان: پایان اول ابتدایی تا پایان چهارم ابتدایی

* گروه سنی نوجوانان: زبان آموزان ۱۱ تا ۱۴ سال ( پایان چهارم دبستان تا پایان هفتم متوسطه )

* گروه سنی بزرگسالان: زبان آموزان بالای ۱۴ سال ( پایان هفتم متوسطه به بالا )